Menu

Данаил Парнаров

Актуални анализи на събитията от днес, вчера и утре

Отвъд Магията на Числата и Капаните на Демокрацията

Отвъд Магията на Числата и Капаните на Демокрацията

Отвъд Магията на Числата и Капаните на Демокрацията

Какво се случи чисто статистически в Казанлък по време на тези избори? – нищо повече от това, че палачинката се обърна след 16-годишно запичане само от едната страна.

Разглеждам данните за Общински съвет само.

За общински съветници в Общината реално гласовете са 49,90%, което ще рече 33 945 от общия брой избиратели по списък, които са 67 895 и са зачетени при окончателното разпределение на мандатите в местния парламент .

Това е изводът, който се налага от приключилите в неделя три избора, от които единият (и фактически най-важният за местните граждани) беше за общински съветници. Естествено е да се запитаме как става така, че малко над 1/3 от хората, на които е дадено правото да гласуват, определят политиката и бъдещото развитие на общината? Причините според моите наблюдения, потвърдени и от данните от протокола на ОИК проведеното гласуване, са следните:

1. Отново процентът на негласуващите беше по-голям от процента на гласуващите.

Въпреки отчетената сравнително висока избирателна активност от 49,90%. при изборите за общински съветници, отново трябва да кажем, че процентът на тези, които не са проявили желание да упражнят правото си на вот е почти равен на активните граждани и силно рефлектиращ върху определянето на структурите на представителната демокрация. Причините за това са много и заслужават отделен анализ.

2. Трудността на изборите 3 в 1 породи и големият процент – 10,40%, недействителни гласа пък значително снижи и реалните гласове, повлияли за избора до под 40 на сто.

Гласуването с три отделни бюлетини, технологичната сложност, строгото изискване за отбелязване с точно определен знак на направения избор и, не на последно място, недостигът на време в голям брой от избирателните секции направи практически мисия невъзможна коректното гласуване за голям брой избиратели.

Така при последвалото преразпределение на гласовете (посочено в следващата точка) и половината негласували казанлъчани, реалната тежест на недействителните бюлетини на практика нараства двойно.

Като пряк участник в изборния процес, забелязах че най-големи затруднения при попълване на бюлетините, съответно и най-много грешки, правиха възрастните и необразовани гласоподаватели. Остава открит въпросът дали при тези избори не бяха въведени (волно или неволно) своеобразни образователни и възрастови изисквания за избирателите?

3. Преразпределението на гласовете унищожи още около 6 313 действително подадени бюлетини.

Големият брой от регистрирани кандидатски листи за общински съветници доведе и до голямо разсейване и последвалата загуба на значителна част от действително подадените гласове. Получи се така, че за да участват в разпределението на мандатите за общински съветници кандидатите трябваше да преодолеят квотата от 972 действително подадени гласа.

Тази бариера се оказа непосилна за 25 от участниците, като общо 6 313 гласа, подадени за тях отидоха напразно и отпаднаха от разпределянето на квотите за общински съветници. Така заедно обявените за недействителни и отпадналите при преразпределението гласове формират една внушителна цифра от 10 034 от всички гласували граждани, на които гласът им няма реална тежест за определяне на бъдещите управляващи.

Какво да се прави – това е само спазване на правилата (или капаните) на изборната демокрация!

Вашият коментар